середа, 25 січня 2017 р.

Вдосконалення професійної компетентності вчителя фізичного виховання у відповідності із стандартами освіти, шляхом впровадження нових педагогічних технологійРусанюк В.М. ,
 вчитель фізичного виховання  Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Один із основних напрямів реформування сучасної системи освіти – це удосконалення рівня професійної компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Сучасне технологічно-інформаційне суспільство потребує освічених фахівців, яких повинні вчити висококласні спеціалісти своєї галузі, які в свою чергу самі потребують нових джерел для творчої наснаги, професійного самовдосконалення. Саме тому на сучасному етапі модернізації системи освіти й виховання в Україні особливої гостроти й актуальності набувають питання підвищення й розвитку професійної компетентності вчителів в умовах єдиного інформаційного простору. Професійно компетентним можна назвати вчителя, який на достатньо  високому рівні здійснює педагогічну діяльність, педагогічне спілкування, досягає стабільно високих результатів в навчанні та вихованні учнів. Тому розвиток професійної компетентності – це розвиток творчої індивідуальності, формування сприйняття до педагогічних інновацій, здатності адаптуватися до мінливого педагогічного середовища.
Виходячи із сучасних вимог можна визначити основні шляхи розвитку професійної компетентності вчителів фізичного виховання:
·         робота на кафедрі;
·         дослідницька діяльність;
·         інноваційна діяльність;
·         участь у конкурсах, змаганнях, спортивних святах;
·         використання комп’ютерних технологій.
Здійснювати контроль за якістю діяльності вчителя фізичного виховання
допомогає портфоліо. Портфоліо дозволяє педагогу проаналізувати, узагальнити і систематизувати результати своєї роботи, об'єктивно оцінити свої можливості та спланувати дії з подолання складнощів і досягнення більш  високих результатів.
Професійна майстерність вчителя фізичної культури прямо пов'язана з його творчістю, де велику роль відіграють інтуїція, натхнення, талант, учитель має можливість впливати особистим професійним переконанням, виразити свою педагогічну індивідуальність. Найважливішою умовою зростання професійної майстерності є творча, заснована на безперервному вдосконаленні педагогічна діяльність. Вирішальне значення майстерності має те найближче оточення, в яке потрапляє педагог: і мікроклімат колективу, ідеї, якими він живе, його традиції.
Провідним завданням діяльності учителя фізичної культури є формування в дітей та молоді позитивної мотивації до здорового способу життя, створення внутрішньої переконаності в його перевагах.
Навчання за інтерактивними методами створює нову педагогічну етику, яка базується на взаєморозумінні. Спілкування учня і викладача набувають іншого характеру – особистісного, коли панує довіра, підтримка, співчуття. Виникає потреба діалогу як домінуючого навчального спілкування. Відбувається обмін думок, висуваються та обговорюються різні позиції, моделюється кінцевий варіант. Створюється клімат, який заохочує до творчості. Отже, час вимагає глибоко осмислювати педагогічну діяльність, знаходити шляхи розвитку педагогічної творчості, яка межує з майстерністю. Звичайно, що це вимагає від учителя застосування певних методів діяльності особливо в початковій школі:
- підведення до сприйняття змін (учні повинні бути переконані, що зміна може принести         користь);
- заохочення до нових ідей (демонстрація вчителем свого позитивного ставлення до цікавих пропозицій та оригінальних ідей і, взагалі, до будь-якого висловлювання своєї          думки         стосовно    існуючої    проблеми);
-полегшення       взаємних    контактів   між   учнями;
- толерантне ставлення до невдач (полегшення психологічних проблем, заохочення до          пошуку);
- постановка чітких цілей і забезпечення їх досягнення (доступність пояснення, впевненість у необхідності дії, запропонованих викладачем).
Тренінгова методика - це продумана в деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації і проведення навчального процесу з обов'язковим створенням сприятливого освітнього середовища для вчителя і учня.
Тренінг як форма педагогічного впливу передусім передбачає використання активних методів групової роботи. Саме тому вони дуже подобаються слухачам, дітям і створюють у них відчуття свята, хоча під час тренінгу можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку або навчання на курсах.
Метою тренінгу є: підвищення рівня інформованості і розширення знань учасників навчального процесу, розвиток комунікативної компетентності слухачів, формування цінностей і життєво важливих переконань та напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної поведінки по відношенню до свого життя та оточуючих.
Тренінг сприяє інтенсивності навчання, тому що засвоєння інформації досягається завдяки власній активній роботі його учасників. Знання під час тренінгу не подаються в готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності самих учасників. У центрі уваги - самостійне навчання слухачів та інтенсивна їх взаємодія. Відповідальність за результативність навчального процесу несуть однаковою мірою як викладач, так і кожний учасник тренінгу.
Навчання за інтерактивними методиками викладання дозволить вчителю фізичної культури:
· Позитивно ставитесь до себе та інших;
· досконаліше володіти матеріалом;
· володіти навичками успішного спілкування;
· навчитися слухати та чути аудиторію;
· володіти навичками роботи з аудиторією;
· володіти навичками вербальної та невербальної поведінки;
· постійно вдосконалювати свої знання та вміння. 


Немає коментарів:

Дописати коментар