середа, 25 січня 2017 р.

Шляхи формування професійної компетентності педагогаРобак І.Р.
вчитель історії 
В Законі України « Про освіту» ст. 54., вказано, що  педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки.А в ст. 56 вказано, що педагогічні  працівники зобов'язані  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, а отже володіти професійною компетентністю.
Професійна компетентність вчителя це сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати (застосовувати) необхідну інформацію. Професійна компетентність педагога включає в себе:

 
  1. Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації. Серед них уміння й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію з різних джерел, переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу.
2. Комунікативна компетентність - це вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим. Ці вміння допомагають зрозуміти інших (учнів, учителів, батьків).
3. Продуктивна компетентність - це вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них. Більшість науковців серед ключових компетенцій учителя на перше місце ставить саме продуктивну компетентність.
4. Автономізаційна компетентність - це здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. Адже вчитель перш за все вчиться сам, це вічний учень.
5. Моральна компетентність - це готовність, спроможність і потреба жити за традиційними моральними нормами.
6. Психологічна компетентність - це здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності.
7. Предметна компетентність, до змісту якої входить володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність). Це сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому. До неї входять уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні, управляти їх увагою, темпом діяльності.
8. Соціальна компетентність - це вміння жити та працювати з оточуючими.
Як досягнути педагогу професійної компетентності?
Особисто для мене наріжним каменем у формуванні професійної компетентності є    безперервне систематичне  самостійне навчання.
Другий шлях це професійна взаємодія з колегами, тобто участь у колективних та групових інноваційних формах методичної роботи: співпраця у творчих групах, педагогічні чи психологічні тренінги та ін.
Третій шлях це створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним доступом всіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів. Щоб бути учасником інформаційно – освітнього простору, необхідно володіти певними компетентностями, а якщо не володієш, то намагаєшся навчитися(наприклад, як користуватися смартфоном, планшетом, як створити блог).
Четвертий шлях це проходження курсової підготовки для підвищення кваліфікації.
П'ятий шлях це  атестація педагогічного працівника. Підготовка до атестації стимулює працювати над різними складовими професійної компетентності.
Шостий шлях формування професійної компетентності педагога це участь педагога в  мандрівках Україною, світом. Подорожуючи, вчитель розвиває комунікативну компетентність, соціальну, психологічну, предметну компетентність.
Але на моє переконання, найголовнішим шляхом для формування професійної компетентності педагога залишається самоосвіта. Якщо  є бажання працювати над собою, то відповідно, педагог буде брати участь у творчих групах, співпрацювати з колегами,  буде створювати  інформаційно-освітній простір, буде мандрувати.
Вважаю, що кожен педагог, який працює в школі, працює над своєю професійною компетентністю. Щодня, йдучи на урок,  ми складаємо іспит з професійної компетентності в класі…

3 коментарі:

  1. Ірино Романівно, я з Вами цілком погоджуюся, що безперервне систематичне самостійне навчання в сучасних реаліях є основою формування професійної компетентності вчителя

    ВідповістиВидалити
  2. Мені було цікаво почитати про різні види професійної компетентності. Цікава інформація для саморозвитку.

    ВідповістиВидалити
  3. Досить цікава стаття. Багато для себе почерпнула.

    ВідповістиВидалити