пʼятниця, 20 січня 2017 р.

Удосконалення навичок читання молодших школярів та вміння працювати з текстом    Шонь Ярина Анатоліївна
  Вчитель початкових класів Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Категорія – вища.
     

Я працюю над такою темою : «Удосконалення навичок читання молодших школярів та вміння працювати з текстом ».
    Мета : Удосконалення професійних компетенцій щодо удосконалення навичок читання молодших школярів.
    Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, вміння зв’язно, логічно та образно розповідати виховуються чита- нням. Дуже важливо, щоб книга ввійшла в життя дитини якомога раніше, тому що вона є незамінною щодо формування уваги, зосередженості, виховання душевності, моральності. Від учителя початкових класів значною мірою залежить чи полюблять діти читання, чи стануть вони постійними читачами, таким чином здобуваючи міцні знання, чи залишаться байдужими до літератури.
    В сучасних умовах  глобальної комп’ютеризації суспільства  в  більшості учнів інтерес до читання зникає. Проблема читання  є чи не найважливішою в навчально-виховному процесі.Тому досить актуальним питанням сьогодення є пропаганда читання, формування читацької культури, вміння користуватися бібліотекою.
    Для того, щоб література здійснювала  свою виховну роль, треба виробити в дитини  вміння читати художні твори, сформувати прагнення брати приклад з позитивних героїв.
   Завдання предмета літературного читання в початкових класах – формувати, розвивати, удосконалювати навички свідомого, правильного, швидкого, виразного читання, розвивати потяг до самостійного читання книг. Предмет читання ставить за мету виробляти в учнів уміння читати (навичку читання) і внутрішнє бажання читати.
     Існують два види читання: голосне (або вголос) і мовчазне (абочитання про себе). Мовчазному читанню передує голосне і триває впродовж усього
початкового навчання. Зменшується його питома вага у порівнянні з мовчазним читання, яке у 3-4 класах стає провідним. Читання вголос дозволяє успішно здійснювати «зворотній зв’язок»: ступінь володіння технікою читання легко контролюється вчителем. Голосне читання здійснюється застосуванням різноманітних форм учнівського читання: індивідуального, хорового, «ланцюжкового», вибіркового, в особах. Незаперечний вплив усіх цих форм голосного читання на культуру читання учнів: читаючи вголос, діти виробляють орфоепічні норми. 
      На уроках читання вчитель повинен постійну увагу приділяти виявленню в дітей рівня сформованості способів читання: побуквений, відривний складовий, плавний складовий, плавний складовий з цілісним причитуванням окремих слів, читання цілими словами і групами слів.
    Актуальним залишається питання розвитку читацької компетенції молодшого  школяра. Це передбачає :
·        формування в учнів  повноцінного читання , як базового у системі початкового навчання;
·        ознайомлення  учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, тематичній різноманітності;
·        формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей через художні образи літературних творів;
·        формування у дітей умінь сприймати , розуміти, аналізувати літературні і навчальні тексти різних видів, з використанням елементарних літературознавчих понять;
·        розвиток мовлення учнів; формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного;
·        формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок;
·        виховання потреби в систематичному читанні, як засобові пізнання світу, загальнокультурного розвитку.
    Тому, щоб виробити  достатній рівень темпу читання, а також усвідомлення учнями прочитаного , починаючи з першого класу, слід достатньо  працювати над розвитком читацької компетенції молодших школярів.
    Для вироблення швидкості читання в першому класі я на уроках використовувала таблицю « Читаємо самі». Літери в ній розташовані за алфавітом. Голосні – горизонтально, приголосні – вертикально. На перетині голосної  та приголосної – два склади: відкритий та закритий.
    Після того, як учні навчилися читати склади  використовую на уроці вправу « Літак- парашут». Показую указкою від голосних ліворуч до приголосних угорі – «літак піднімається», учні читають відкриті склади. Указка рухається від голосних до приголосних праворуч – «парашут опускається», читають закриті склади.
    Також швидкість читання залежить від кута зору – від кількості друкованих знаків,яку читач охоплює поглядом одночасно. На уроках літературного читання для розширення кута зору використовую такі вправи:
·        піраміди складів, слів;
·        читання слів за за таблицями, з’єднуючи склади;
·        читання слів, речень з різноманітними утрудненнями( частинки букв відсутні ( мишка надгризла, розмило дощем….));
·        виконання завдань на відновлення слів з пропущеними буквами, речень, частин тексту із пропущеними буквами в словах.
    Така робота сприяє підвищенню швидкості мислення, формує увагу, стимулює сам процес читання.
    Майже на кожен урок літературного читання  розпочинаю з розвитку артикуляційного апарату та постановки дихання. Сюди входить робота над скоромовками, вправи для розвитку язика і губ, які не зв’язані з вимовою звука, вправи пов’язані з вимовою певного звука, складання і читання чистомовок , таблиць різними способами ( пошепки, губами, голосно,повільно, швидко), читання групи слів на одному диханні.
Наприклад, мовно-читацька розминка « Де ж це наш пустунчик-язичок?»
Заховавсь за біленький тинок,
Ліг на бочок і мовчок.
А ми зараз його розбудимо!
Поплямкайте губками.
Поклацайте зубками.
Продзижчіть,як комарик.
Продиркайте,як трактор.
Прошуміть,як вітерець.
Посичіть,як гуска.
    Ці вправи дають змогу налагодити ритмічність дихання дітей, у результаті чого вони начаються вільно регулювати його при читанні. А це в свою чергу сприяє розвитку навичок читання.
На кожному уроці літературного читання використовую різні вправи на розчитування.Їх обираю відповідно до вікових особливостей учнів, теми яку вивчаємо на уроці.Застосування таких вправ вдосконалює навички читання, допомагає відпрацювати темп,правильність, виразність,сприяє усвідомленню прочитаного.
    Для цього використовую такі види розчитування:
·        читання  складів з карток чи складової таблиці;
·        читання деформованих текстів;
·        читання переплутаних слів;
·        читання слів з пропущеними буквами, що означають голосні звуки.
    Слід практикувати читання вголос. Голосне читання сприяє розвиткові живої усної мови,виховує вміння говорити правильно,виразно. Форми читання вголос, які використовую на уроках:
індивідуальне, хорове,вибіркове,читання в особах, читання у парах, ланцюжкове,читання «буксиром», «дощиком», «луною» за вчителем, знаходження за даним початком або кінцем речення,конкурсне читання віршів,інсценування  тощо.
    При читанні мовчкизостосовую такі завдання,як про бігання дітьми очима по тексту, приклавши палець до губів. Пропонує втексті якомога швидше знайти, випередивши свого товариша. Наприклад, знайти найдовше слово, найкоротше слово, слово, в якому найбільше голосних …
    На уроках літературного читання використовую систему ігрових форм, яка спонукає дитину читати більше і частіше на уроках і поза ними.
    Велику роль у розвитку читацьких навичок відіграє словникова робота. 
Діти не зможуть усвідомити зміст прочитаного,якщо не будуть розуміти значення слів. Тому незрозумілі слова записую на дошці у колонку зліва, а тлумачення слів з права. Діти читають слова і з правої колонки добирають їх тлумачення.
На уроках літературного читання використовую різноманітні інноваційні технології. Це «Асоціативний кущ», читання з передбаченням, «Крісло автора», «Мозкова атака», робота в парах, гра « Карусель».
   Для ефективного застосування цих методів варто старанно планувати свою роботу, дати завдання учням для попередньої підготовки – прочитати, продумати …

Література:
Ґудзик І.П. Розвиток навички читання. Методичні рекомендації. – К.: Освіта, 1993.- 32 с.
Пальченко І.Г. Про вдосконалення техніки читання // Початкова школа. -   1989. - №11. – С.13-17.
Ігнатенко Т. Я хочу сказати своє слово. Урок читання.2 клас.// Початкова освіта. - №6, лютий, - 2006. –С.11-12.
Кравченко А.М. Вчись читати. К.: 1994.
Савченко О.Я. Проблемно пізнавальні завдання на уроках читання в 1-4 класах: Методичні рекомендації. – К.: Рад. Шк.., 1978.


1 коментар:

  1. Я згідна з Вами , що робота над розвитком артикуляційного апарату , постановкою дихання. різні види розчитування сприяють підвищенню техніки читання і викликають зацікавлення.

    ВідповістиВидалити