пʼятниця, 20 січня 2017 р.

Шляхи формування професійної компетентності сучасного вчителяПольова Оксана Зіновіївна,
вчитель англійської мови ЗОШ І ст.д./с. с.Забойки  
ІІ кваліфікаційна категорія
Мета статті – описати важливі складові майстерності сучасного вчителя іноземної мови, сформувати основні шляхи формування професійної компетентності вчителя іноземної мови.

     Професійна компетентність в широкому значенні представляє собою наявність як загальнолюдських компетентностей, так і вузькоспеціальних, суміжних з фаховою наукою, без яких становлення професіоналу унеможливлюється. Професійна компетентність педагога представляє собою особисті якості педагога, які дозволяють йому ефективно вирішувати педагогічні задачі, власноруч сформульовані, або сформульовані адміністрацією учбового закладу. У сучасній науковій спільноті ведеться активна дискусія щодо шляхів формування професіоналізму педагога, враховуючи те, що він має бути як професійно- компетентним, так і соціально, культурно, духовно розвиненим.[1, с.36-37]
     Педагогічна майстерність як якісна характеристика навчально-виховної діяльності вчителя є не що інше, як доведена ним до високого ступеня досконалості навчальна і виховна вмілість, яка проявляється в особливій відшліфованості методів і прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці, завдяки чому забезпечується висока ефективність навчально виховного процесу. [2, с.171]
     Оволодіння педагогічною майстерністю доступно кожному педагогові за умови цілеспрямованої роботи над собою. Воно формується на основі практичного досвіду. Але не будь-який досвід стає джерелом професійної майстерності. Таким джерелом є тільки праця, осмислена з точки зору її суті, цілей і технології діяльності. [3]
     Сучасні методики оцінювання вчителя іноземної мови висовують до нас багато вимог. Мабуть, найбільш важливими серед них є такі, як:
·         комунікативна компетенція, а саме вміння вчителя та його готовність здійснювати спілкування (усне та письмове мовлення), його країнознавча підготовка, культура мовленнєвої поведінки (уміння вислухати учня, уміле керування полілогом, дискусією, доречна реакція на помилки учнів);
·         мовна компетенція, а саме володіння фонетикою, граматикою, лексикою, які дозволяють навчати дітей спілкуванню хоча б у межах тем і ситуацій, запропонованих стандартом і програмою з іноземних мов;
·         методична компетенція, яка передбачає вміння вчителя планувати свою педагогічну діяльність (у межах року, семестру); володіння широким спектром методичних прийомів, уміння адекватно використовувати їх відповідно до віку учнів і мети навчання, уміння орієнтуватись у сучасній методичній літературі, здійснювати вибір відповідних посібників та інших засобів навчання;
соціокультурна компетенція, яка передбачає знання вчителем звичаїв, особливостей життя у країні, мова якої викладається, відповідність мовленнєвої поведінки та етикету носіїв мови. [4]
     Вважаю, що ще однією важливою вимогою є власне бажання вчителя досконало оволодіти своєю професією, вміти адекватно оцінити самого себе та постійно займатися саморозвитком. Головне – не боятися зробити помилку, бути впевненим у своїх професійних завданнях.
     Працюючи у школі І ступеня, я чітко зрозуміла, що діти молодшого шкільного віку – найцікавіші, найдобріші  та найвимогливіші учні. Саме вони надихають мене та вимагають величезної підготовки до кожної нашої зустрічі, а відповідно і до саморозвитку. Навчання іноземної мови необхідно здійснювати відповідно до їхнього рівня розвитку. Навчання учнів початкової школи неможливе без педагогічної творчості. Кожен урок повинен бути цікавим та захоплюючим. Коли я бачу, що дітям цікаво на уроці, вони хочуть ще і ще щось робити, тоді і мені самій хочеться придумувати щось нове та цікаве для них на наступний урок. Якщо ти виходиш з уроку з думкою про те, щоб то ще такого придумати на наступний урок, а учні на перерві розповідають своєму класному керівнику, що вони вчили те і те, робили так і так, можливо, ось це  і вказує на майстерність сучасного вчителя.
     На даний час я відмітила для себе такі основні складові майстерності сучасного вчителя:

1. Відданість справі - щоб більше знань передати дітям, потрібно більше самому вчитися, але найважливіше дітей вчити знання здобувати. Професійна доля моя-вибрана самостійно та свідомо.
2. Справедливість – це найвища із людських чеснот. Діти справедливість чи несправедливість відчувають дуже швидко. Це і оцінка знань дитини і її поведінка в колективі. Об’єктивно оцінити будь-який поступок – тільки так можна заслужити повагу дитини, стати її другом і порадником.
3. Доброта – робити добро, допомогти дитині визначитися, проявити себе, виробити впевненість в собі. Саме за доброту дітки найбільше люблять вчителів.
4. Професіоналізм – високе володіння своєю справою. Спрямувати всю свою діяльність на розвиток особистості. Поєднати особисті знання і педагогічні цінності, розвивати свою педагогічну творчість.
5. Творчість – постійний пошук, нові прийоми, види діяльності на уроках і в позаурочний час, спрямовані на вміння здобувати знання, бажання вчитися, шукати способи вирішення певних завдань.
6. Сучасність - вміння діяти не відповідно до чітко написаних правил, а відповідно до особисто вибраної методичної системи, найбільш адекватної щодо умов навчання. Учитель іноземної мови повинен мати високий рівень знань з іноземної мови, володіти методикою навчання іноземної мови та новими розробками в даній сфері. Також потрібно зрозуміти, що сучасний вчитель – це не просто предметник, він повинен бути і вихователем, і психологом і відповідати за здоров’я дитини. Поряд з цим повинна бути і відповідальність за якість своєї інформації, за її правдивість.

Список використаних джерел
1.  Болдирєв К. В. Основні засоби формування професійної компетентності викладача іноземної мови / К. В. Болдирєв // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – Вип. 38-39 (42-43). – С. 36-44.
2.  Вікторія Леонтієва. Шляхи формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови // Витоки педагогічної майстерності. 2015. Випуск 15.- C.169-174
3.  Бондаренко Олена Володимирівна. Професійна компетентність вчителя початкових класів// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bondarenko-olena.blogspot.com/2014/05/blog-post_1919.html
4.  Шавва Т. На якого вчителя іноземної мови чекає сучасна школа? / Т. Шавва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/1148

4 коментарі:

 1. Справді, Ви перелічили усі якості професійної компетентності сучасного вчителя! Ваша стаття зачіпає за живе! Не володіючи, як Ви зазначили "основними складовими майстерності сучасного вчителя" не можливо бути Вчителем!!! Дякую Вам за статтю!

  ВідповістиВидалити
 2. Стаття варта уваги! Дуже вдало поєднано теоретичні аспекти поняття професійної компетентності і власне Ваше бачення зростання та шляху до успіху. Було цікаво!

  ВідповістиВидалити
 3. Оксано Зіновіївно, Вам вдалося досить влучно закцентували увагу на складових майстерності вчителя, стаття справді варта уваги!

  ВідповістиВидалити
 4. Можу погодитись із твердженням, що однією із важливих вимог є власне бажання вчителя досконало оволодіти своєю професією, вміти адекватно оцінити самого себе та постійно займатися саморозвитком. А для молодого вчителя дійсно головне – не боятися зробити помилку, бути впевненим у своїх професійних завданнях і найголовніше ніколи не зупинятися на досягнутому.

  ВідповістиВидалити