середа, 25 січня 2017 р.

Шляхи формування професійної компетентності педагога Горбова Уляна Ігорівна,  
вчитель історії та правознавства Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Наш час – час змін і перетворень у різних сферах життя, у тому числі і в навчально-виховному процесі.
Успіх інноваційних змін, у першу чергу, залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості. Ми покликані виховати людину перспективну, ділову, яка поєднає багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність. Щоб досягнути цієї мети, педагог повинен удосконалювати свою професійну компетентністю та підвищувати власний науковий і загальнокультурний рівень.
У сучасній системі освіти все більше уваги приділяється компетентності вчителів. Вивчення рефлексії та рефлексивної компетентності, їх вплив на професійну компетентність представляє великий інтерес, як в теоретичному, так і в практичному житті. Численні наукові праці з педагогіки та психології присвячені цьому питанню, адже професійна компетентність є головною складовою частиною професіоналізму особистості, у нашому випадку, педагога, і його діяльності.
Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності вчителя, зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості. Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних напрямків реформування освіти. Законодавчим свідченням цього є головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України: Закон України «Про освіту» та Національна доктрина розвитку освіти.
Таким чином, основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, яка передбачає велику різноманітність форм.
Однією із форм самоосвіти, яку я використовую у своїй педагогічній діяльності, є участь у конкурсах, вебінарах та онлайн-тренінгах, робота у блозі, які дають можливість навчитись оптимально використовувати інноваційні технології на уроках історії та правознавства. Використання комп’ютера на уроках історії дозволяє оптимізувати працю вчителя, працювати з готовими електронними програмними продуктами та створювати власні освітні ресурси, тобто власні презентації та відео-уроки, застосовувати їх в умовах дистанційного навчання, для ефективного засвоєння учнями великого обсягу історичного матеріалу. Крім того, є можливість спілкуватись в режимі он-лайн з колегами, обмінюватись досвідом, відкривати нові історичні факти, доносити найновішу інформацію учням.
Завдяки участі у дистанційному курсі «Блог – сучасний інструмент вчителя» я навчилась створювати, наповнювати та використовувати блог для дистанційного навчання учнів, зацікавлення їх історією та правознавством. Навички роботи з Google-диском дозволяють мені зберігати різноманітний навчальний матеріал в мережі Інтернет та швидко і оптимально його використовувати. Окрім того, з’явилася можливість роботи із спільними документами.
За допомогою навчального блогу я використовую такий метод навчання як «перевернутий клас»: на сайті блогу публікується відеоурок з теоретичним матеріалом, який учні повинні опрацювати вдома самостійно, а на наступному уроці в класі виконати практичні завдання за самостійно опрацьованим матеріалом. Працюючи у блозі, можна використати такий інтерактивний прийом навчання, як «читання з передбаченням»: з навчального тексту нової теми я вибираю до 10 ключових дат та подій, розміщую їх на своєму блозі і пропоную учням самостійно вдома переглянути їх і визначити, про що йтиметься під час вивчення нового матеріалу.
Блог дає також можливість в цікавих формах подавати учням новий матеріал, публікувати навчальні презентації та фрагменти історичних фільмів, застосовувати цікаві методи перевірки навчальних знань учнів: розв’язання кросвордів та тестів, складання пазлів та виконання завдань до них, робота із термінами, історичними датами та правовими задачами, проводити опитування та анкетування. Так, під час вивчення на уроці правознавства в 9 класі теми «Права і свободи людини», учні отримали домашнє завдання – прочитати відповідний параграф підручника, розв’язати правові задачі, подані у моєму блозі, а відповіді та свої думки з приводу ситуацій висловити в рубриці «Обговорення». Вивчаючи тему «Прийняття незалежності України» в 11 класі, я пропонувала учням вдома самостійно переглянути відео-урок та виконати завдання для закріплення поданого матеріалу у формі опитування. Під час повторення тематичного розділу «Україна в Другій світовій війні (1939 – 1945 рр.)», учні 11 класу отримали завдання скласти розміщені у блозі пазли із зображенням історичних карт, історичних осіб чи фотографій, які стосуються теми, та підготувати короткий опис до цих ілюстрацій. Важливою є також робота з термінами: учні отримують завдання підготувати термінологічний словничок для закріплення теми «Культура Київської Русі періоду роздробленості», обираючи правильні терміни серед запропонованого у блозі переліку.
Разом із тим, участь у районному конкурсі блогів педагогів, дала мені можливість ознайомитись з блогами колег, запозичити їхні методи та форми роботи з учнями з використанням інноваційних технологій.
Однією із форм підвищення професійної компетентності вчителя є також участь у науково-практичних он-лайн-конференціях, які дають можливість підвищити професійну ІКТ-компетентність педагога, а також навчитися оптимально використовувати різноманітні інноваційні технології на уроках історії, зокрема створювати та застосовувати навчальні презентації та відео-уроки.
Таким чином, формування компетентності входить у загальний контекст формування особистості. Тому важливим аспектом розуміння компетентності є її оцінно-світоглядна спрямованість, що характеризує людину як суб’єкта спеціалізованої діяльності в системі суспільного розвитку праці. Тут враховується здатність людини давати кваліфіковані судження, приймати адекватні та відповідні рішення в проблемних ситуаціях, планувати та здійснювати дії, які призводять до раціонального й успішного досягнення поставлених цілей.
Отже, уміння вчителя доречно і конструктивно застосовувати в навчально-виховному процесі новітні педагогічні технології, творити самому, використовувати універсальні методи та прийоми роботи на уроці з досвіду колег,– це сьогодні один із критеріїв його професіоналізму.

1 коментар:

  1. Уляна Ігорівна описала досвід використання можливостей блогу у навчанні учнів історії.Такий підхід мене зацікавив.Спробую і собі.Дякую автору.

    ВідповістиВидалити